Úvod


 


 

                                             


 

28.5.2018 - výročí garáže Kačerov 52.let


 

 

                               

                     

                                                              

                                                                    přeje Všem

                                                                                          ZO OS DOSIA DP AUTOBUSY Kačerov

 

 


 

Výplata vánočního příspěvku

 

Kdo nestihl - následně v kanceláři ZV, dv. č.207 - 1.p. výpravny garáže Kačerov
 dopoledne - p. Brož, operativní  záloha

dle Zásad ZO: - nárok na výplatu členu vzniká při:
                         - nepodání žádosti o ukončení členství v ZO nebo přestupu do jiné ZO,
                         - výplata příspěvku nejpozději do 31.1.2019 v kanceláři Zv-1.p.výpravny,dv.č.207,
                         - po tomto termínu člen ztrácí nárok na vyplacení, mimo dlouhodobě nemocných.

 


 

Služební

 

 

  Zaměstnanecké jízdné 2019 - Opencard končí !!!

   Je třeba si zřídit nově Lítačku, na kterou se nahraje 
  následně od 1.11.2018 jízdné na 2019.

 

POZOR

  POTVRZENÍ DĚTSKÉ REKREACE

  Upozorňujeme na NOVÝ formulář pro Potvrzení dětské rekreace.

  Po 30.6.2017 na jiný (starý) formulář nebude brán zřetel !!!


 

 

 

INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše ZO ve spolupráci
s OO DP města Ústí n. L. 
se zúčastnila

RYBÁŘSKÉ SOUTĚŽE
na Staré Olešce 19.-21.5.2017

 

* 1.místo - nejlepší jednotlivec za DPP - T. Kindl
* 2.místo - největší ryba - T. Kindl
* 3.místo - Carp team - Kačeři
*
4.místo - největší počet bodů - T. Kindl
* Ocenění - nejstarší účastník - V. Koberec

 

Děkujeme a těšíme se na další ročník soutěže 


 

Stejnokroj       Od 1.5.2014 si lze zvolit v řízeném výdeji zda zaměstnanec požaduje bundu
  pasovou nebo univerzální.
  DO ODVOLÁNÍ - platí, že stejnokrojové součásti: košile, polokošile, svetr a vesta se
  "starým logem" se může nadále používat.

 

UVÍTÁME VAŠE ZAPOJENÍ DO POŘÁDÁNÍ AKCÍ ODBOROVOU ORGANIZACÍ
SAMI NAVRHNĚTE AKCE, KTERÝCH SE CHCETE ZÚČASTNIT !
Své žádosti a podněty zašlete na uvedené e-maily: 
 
BrozS@dpp.cz 
info@dosiakacerov.cz

 

 

INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
  Na Plenárním zasedání Odborového svazu DOSIA sekce MHD a VSD v Praze ve  dnech 8. - 9. 11. 2017 byl Odbory zaměstnanců DPO a.s. (DP Ostrava) odborový svaz požádán o záštitu nad Benefiční akcí pro Vojtu. Plenární zasedání tuto akci schválilo.
Zároveň OS a OO požádala naší ZO OS DOSIA DP AUTOBUSY Kačerov o opětovnou spolupráci při uspořádání benefiční akce, které jsou organizátorky Libuše Tořová a Andrea Varajová. Akce nese jméno:

"UŠI PRO VOJTU 2018"

 Proč "Uši pro Vojtu" ? Vojta je prima kluk, který by rád žil a pracoval jako každý z nás, ale bohužel trpí téměř úplnou ztrátou sluchu (99,96% a 98,94%). Tato diagnóza mu neumožňuje se zapojit do běžného života. K tomu, aby mohl fungovat jako každý z nás potřebuje naslouchátka, která mu umožní slyšet, ale bohužel jsou velice nákladná a rodiče již nemají finanční možnosti jak mu pomoci. Protože Vojta má velký zájem se vyučit a být tak jako my platným členem naší společnosti, je uspořádána tato akce pro finanční přispění na pořízení těchto naslouchátek.

 Nyní chci požádat o pomoc vás všechny, kteří jste již několikrát dokázali, že cizí osud vám není lhostejný a umíte táhnout za jeden provaz, když se může někomu pomoci. Umíte zahodit za hlavu třenice, rozbroje, antipatie a máte před sebou jediný společný cíl – POMOCI !!!

 Stejně jako v loňském roce, kdy se dělala akce pro Adélku z Ústí n/L. noste k mým rukám věci které už ve vaši domácnosti dosloužili, nebo již ztratili platnost a já je
12. – 14. 6. 2018 na plenárním zasedání OS DOSIA v Kožlanech proměním na peníze, které společně s ostatními OO při OS DOSIA předáme přímo do rukou Vojty Šafáře, jako celek s již získanými fin. prostředky.

 Proto každý, koho tato akce oslovila, má možnost přispět, ať již finančně nebo svou účastí na některé pořádané akci. 

 Pořádané akce budou následně zde uveřejněné.

 V případě finančního příspěvku či bližší informaci, kontaktujte předsedu ZO
p. Stanislava Brože. Kontakty:  tel. 605 776 112 , e-mail: brstan@seznam.cz 


Na akci  "UŠI PRO VOJTU 2018"  již přispěli:  více ZDE

 

AKCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce  "ADÉLKA  2017"

Vážené kolegyně a kolegové,
na výjezdním odborovém školení vyvrcholila dlouho připravovaná akce "ADÉLKA 2017",
která se uskutečnila ve dnech 13.-15.6.2017 v Kožlanech. Díky Vám se podařilo dohromady nasbírat částku v celkové výši 67.500,- Kč, kterou jsme mohli osobně předat mamince Adélky. Díky této částce, se Adélce z Ústí nad Labem pomohlo alespoň trochu ulehčit život.
Rádi bychom Vám všem, kteří jste jakkoli pomohli, chtěli poděkovat.
I v budoucnu rádi pomůžeme.

 

                        


 

                                                           

BENEFIČNÍ AKCE PRO CF-Klub nemocných s cystickou fibrózou !!!

   Vážené kolegyně a vážení kolegové,

na plenárním zasedání OS Dosia sekce MHD a VSD v Kožlanech ve dnech 9.- 11.6.2015  se uskutečnila Benefiční akce věnovaná CF - Klubu nemocných cystickou fibrózou za přispění všech zúčastněných ZO.
  Akci zastřešil OS Dosia a celý program připravila ZO OS DOSIA DP AUTOBUSY Kačerov  pod vedením předsedy p Brože.
  Akce se zúčastnili i zástupkyně CF Klubu, které nás všechny seznámili krátkou osvětou o Klubu nemocných cystickou fibrózou a o nemoci jako takové.
 
Během akce jsme dokázali od jednotlivých ZO vybrat finanční prostředky v celkové výši 27 411,- Kč. Dále přispěli i OS Dosia finančními prostředky ve výši 10 000,- Kč a ZO DP ED Praha ve výši 10 000,- Kč.

             BENEFIČNÍ AKCE CELKEM ZÍSKALA FINANČNÍ PROSTŘEDKY VE VÝŠI 47 411,- Kč.

Předání finančních prostředků ve prospěch CF bylo provedeno 15.6.2015 v sídle OS Dosia, převody na účet
10.6. a 15.6.2015, viz darovací smlouvy.

  

Děkujeme za  podporu CF - Klubu nemocných cystickou fibrózou.

ZO OS DOSIA DP AUTOBUSY Kačerov


Přílohy:    Smlouva 1  I  Smlouva 2  I  Smlouva 3 I


   

Naši partneři
                


           Nejlevnější bankrot     


           

      


 

                 
       KNIHY.CZ


                                                           
                                       

   

                   
                                                                         STŘECHY ŘEZNÍČEK


 

 

TOPlist

   Copyright @ 2008-2018 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov