Úvod

 

                           

                               

 


28.5.2020 - výročí garáže Kačerov 54.let


                                                                 

 
Foto ZO

    Informace

    Dne 13.1.2021 byl prodejcem Turancar.cz bezúplatně zapůjčen autobus Isuzu Novo Lux pro potřeby
    naší ZO.

    Tímto (pokud epidemiologická situace dovolí) budeme moci opět podnikat výlety jako dříve.

ZO OS DOSIA DP AUTOBUSY Kačerov

 

 


Výplata vánočního příspěvku

dne:  11.12.2020  od 3,30 do 15 hod.
v kanceláři ZO - 1.p.výpravny Kačerov


... A kdo nestihne...
- může následně v kanceláři ZO

- 1.p. výpravny - p. Brož, operativní záloha


Nárok dle Zásad ZO:
-
nepodání žádosti o ukončení členství v ZO
  nebo přestupu do jiné,

- výplata příspěvku nejpozději do 31.1.2021 v kanceláři Z0
  1.p.výpravny,

- po tomto termínu člen ztrácí nárok na vyplacení, mimo
  dlouhodobě nemocných.

  

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Již po sedmé zahajujeme lyžařskou sezonu.

   Poprvé (pokud bude sníh)vyrážíme na Horní Mísečky 9.1.2021
   a potom každých 14 dní vždy v sobotu. To znamená 23.1.2021, 6.2.2021, 20.2.2021, 
   6.3.2021
.

Jednotlivé dny stojí 200 korun při platbě při platbě na náš účet 251005359/5500.  

   Pokud nebudete platit na účet, tak při nástupu zaplatíte 250 korun za osobu.
Dítě do 15 let 100 korun

   Platba je nevratná a za nevyčerpané jízdy neposkytujeme náhradu. ( pouze při 
   potvrzení o nemoci).

   V případě malého zájmu si organizátor vyhrazuje právo zájezd zrušit a peníze vrátím. 

Odjezdy: Garáž Klíčov 6:15, Metro Letňany 6:20, Černý Most 6:40.

Objednávky na e-mail: burianekj@dpp.cz  


Upozornění pro všechny členy ZO a zaměstnance DPP

Platnost "Lítačky" je automaticky prodloužena o 3 roky.


Formulář - Příspěvek - DĚTSKÁ REKREACE     
    NÁSTUP DÍTĚTE DO MŠ/ZŠ     

 UVÍTÁME VAŠE ZAPOJENÍ DO POŘÁDÁNÍ AKCÍ ODBOROVOU ORGANIZACÍ
 SAMI NAVRHNĚTE AKCE, KTERÝCH SE CHCETE ZÚČASTNIT !
 Své žádosti a podněty zašlete na uvedené e-maily:
 BrozS@dpp.cz
 dosiakacerov@seznam.cz

 

 

 

                              

   Copyright @ 2008-2021 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov