Úvod

 

                           

                               

 


28.5.2021 - výročí garáže Kačerov 55.let


                                                                 

 
Foto ZO

    Informace

    Dne 13.1.2021 byl prodejcem Turancar.cz bezúplatně zapůjčen autobus Isuzu Novo Lux pro potřeby
    naší ZO.

    Tímto (pokud epidemiologická situace dovolí) budeme moci opět podnikat výlety jako dříve.

ZO OS DOSIA DP AUTOBUSY Kačerov

 

 


 Vánoční příspěvek

Výplata vánočního příspěvku ...

v pátek dne: 10.12.2021, od 3:30 do 14:30 hod. 

- v kanceláři ZO, č.dv. 207, 1.patro výpravny garáže Kačerov

 

Veselé vánoce, bohatou nadílku

                   a příjemné prožití sváků vánočních

                 Vám všem přeje

                                                 ZO OS DOSIA DP AUTOBUSY KAČEROV

                                            Stanislav Brož - předseda

 

*) výplata příspěvku nejpozději do 31.1.2022, v kanceláři ZO, výjimkou je pouze dlohodobá nemoc 

   Nabídka rekreace

RUSTONKA ve Velké Úpě

26.12.2021 - 19.3.2022

 

Více informací viz leták ZDE

 


Upozornění pro všechny členy ZO a zaměstnance DPP

Platnost "Lítačky" je automaticky prodloužena o 3 roky.


Formulář - Příspěvek - DĚTSKÁ REKREACE     
    NÁSTUP DÍTĚTE DO MŠ/ZŠ     

 UVÍTÁME VAŠE ZAPOJENÍ DO POŘÁDÁNÍ AKCÍ ODBOROVOU ORGANIZACÍ
 SAMI NAVRHNĚTE AKCE, KTERÝCH SE CHCETE ZÚČASTNIT !
 Své žádosti a podněty zašlete na uvedené e-maily:
 BrozS@dpp.cz
 dosiakacerov@seznam.cz

 

 

 

                              

   Copyright @ 2008-2021 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov