Odbory...

  • Jednotlivec svá práva prosadí jen těžko. Odborová organizace dává zaměstnancům šanci obhájit svá práva mnohem efektivnějším způsobem.

     

   PROČ BÝT V ODBORECH DOSIA   

 

          ·       jednáme o kolektivní smlouvě

                        ·       hájíme právo zaměstnance
 
                                   ·       nabízíme právní a poradenský servis
 
                                               ·       chráníme zaměstnanecké benefity
 
                                            ·  pořádáme kulturní, sportovní a společenské akce
 

 

» Odbory jsou se silnou solidárností se zaměstnanci pohonem ve všech  
   jednáních se zaměstnavatelem
.

» Je potřeba si uvědomit, že bez odborů, by nebyli takové vymoženosti jako je:      
      
       • týden dovolené navíc,

        • stravenky,

        • Flexi Passy,

        • příspěvek 4 500 kč na tábor na jedno dítě,

        • příspěvek na penzijní připojištění,

        • nebo příspěvek na životní pojištění,

        • příplatky ve mzdě nad rámec zákona a jiné.        

 

» Bez odborů by byl problém se stravováním zaměstnanců.

    Již nyní bojujeme o každou kantýnu a jídelnu na provozovnách, protože  
    v tomto ekonomicky dravém světě je problém číslo 1 a to peníze.  A ty bohužel nejsou.

» Naše odborová organizace má velkou výhodu, že je zastřešená pod Odborovým  
   Svazem DOSIA, který nám dává možnost náhledu i do jiných DP v ČR.

» Máme možnost právního zastoupení - jak v oblasti dopravy, pracovněprávních
   vztahů, tak u specialistů ve Sdružení na ochranu nájemníků v Praze, ale i v jiných
   městech podle potřeby v ČR.

» Všichni zaměstnanci si musí uvědomit, že v jednotě je síla a výhody které užívají
   museli odboráři nesnadno vybojovat na těžkých a složitých  jednáních se
   zaměstnavatelem. 

» Proto podpořte zástupce, kteří tuto práci vykonávají bez nároku na vděk a odměnu 
   vstupem do naší odborové  organizace.

» Snažte se směřovat svých vítek nám co nejméně. Některá jednání nejsou
   opravdu jednoduchá.

»  Odborová organizace je jako jediná oprávněna uzavřít se zaměstnavatelem
   Kolektivní smlouvu, ve které jsou upraveny výhodnější pracovní podmínky
   a zaměstnanecké benefity.

» Pomozte nám v další práci svou podporou a vstupem do Odborové organizace
   DOSIA, ať jste z garáží autobusů, vozoven tramvají či provozu metra apod.

Pomozte nám v zlepšení našich společných pracovních podmínek a podpořte naše řady. Děláte to především pro sebe…

Vstupte mezi nás a rozšiřte naše řady !!!

Přihlášky jsou zde na webu viz Formuláře nebo v kanceláři ZV .

Bližší informace na tel: 605 776 112, 733 638 855

 

 

 

» Kontakt na nás je:   
 

- e-mail adresy: 

- předseda Podnikového výboru a předseda ZO Klíčov - A    BuriánekJ@dpp.cz 

- místopředseda Podnikového výboru a předseda ZO Kačerov – A  BrozS@dpp.cz 

 

 

                                                                     PV OS Dosia DP-Autobusy

 

 

 


zpět na Úvod

   Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov