Pomáháme CF

        Víte, kdo jsou slané děti?                      
 

 
  Polibek může být důležitější, než si myslíte. Ne každá pusa je sladká. Nemocní cystickou
  fibrózou mají až 5x slanější pot. To však není jediná komplikace.
  Více informací naleznete  na
http://www.slanedeti.cz .

  - Kdo jsou slané děti

  Děti s nemocí příliš slaného potu na první pohled nemůžete poznat. Často vypadají jako
  jejich zdraví vrstevníci. Nevíte, že každý den potřebují intenzivní léčbu, ani to, že jejich
  nemoc - cystická fibróza - jim i přes možnosti dnešní medicíny život zkracuje.
  Pomáháme dětem i dospělým nemocným a jejich rodinám lépe zvládnout život s nemocí.

  - Kdo jsme a co děláme?

  Klub nemocných cystickou fibrózou je občanské sdružení, jehož členy jsou rodiny s CF. 
  Pomáháme dětem i dospělým s CF prostřednictvím nabídky sociálních služeb, 
  psychologické, materiální i finanční podpory. Informujeme laickou veřejnost i odbornou
  veřejnost o tomto onemocnění. Patronem Klubu je Ivan Trojan. 

  - Co je cystická fibróza a komu pomáháme?

  Cystická fibróza je závažné dědičně podmíněné onemocnění postihující zejména dýchací
  a trávicí systém. Dětem s CF se říká slané děti, mají totiž výrazně slanější pot. Nemocní
  s CF potřebují intenzivní léčbu každý den po celý život. CF je v současnosti
  nevyléčitelná. Polovina nemocných  v České republice se dnes dožívá cca 32 let.

 
  Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
  © 2011

zpět na Úvod

   Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov