Naše ZO nabízí ...

 

 Posezení se seniory
 Turnaje v bowlingu
 Jarní a podzimní zájezd do vinného sklípku
 Příspěvky na dětské tábory, školy v přírodě, ozdravné pobyty aj.
 Příspěvky pro prvňáčky MŠ A ZŠ
 Příspěvek na pobyt v lázních
 Příspěvek na rekreaci Chata Rustonka ve Velké Úpě a jiné
 Příspěvek novomanželům ke svatbě
 Příspěvek při narození dítěte
 Příspěvek při dlouhodobé pracovní neschopnosti
 Příspěvek na kulturní akce
 Vánoční příspěvek
 Příspěvek u příležitosti životního jubilea při dovršení 50., 60.let
 Příspěvek u příležitosti - odchodu do důchodu - plného invalidního důchodu III.stupně
 Příspěvek při úmrtí člena ZO / rodinného příslušníka
 Samozřejmostí je řešení problémů našich zaměstnanců, jednání komisí, jednání s vrcholovým    
       managementem, kolektivní vyjednávání, personální agenda, řešení mimořádných událostí aj.
      s co nejlepším výsledkem ve prospěch zaměstnanců.
 Ve spolupráci s OS zajišťujeme právní pomoc v pracovně-právním vztahu ZDARMA
 Ve spolupráci s OS zajišťujeme právní pomoc i v soukromé oblasti
 Ve spolupráci se Sdružením nájemníků (SON) zajišťujeme poradenský servis v otázkách bydlení
 Ve spolupráci s OS zajišťujeme poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
      práci
 Ve spolupráci s OS zajišťujeme různá pojištění se slevou
 Ve spolupráci s různými subjekty zajišťujeme různé slevy
 Jsme otevřeni každému zaměstnanci, otevřeně hájíme zájmy všech zaměstnanců

 

   Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov