Dopravní kontrola-kódy

Vítejte na stránce zo-dosia-kacerov.wbs.cz v sekci Dopravní kontrola-kódy

 

    Každý řidič je povinen umožnit DK - zapsat se do výkazu,
                                                                 překontrolovat doklady a jízdenky,
                                                                 nechat si sdělit výsledek kontroly

  NIKDY  NENÍ  na místě, sdělovat DK - nemám čas, už mám být pryč apod. DK se zapíše vždy
  s časem kontroly, což je i záznam o možném opožděném odjezdu.

D

  domluva

00

  bez závad

1

  technika jízdy, razantní jízda, prudké rozjezdy a brzdění

2

  ohrožování ostatních účastníků provozu a chodců (zastavování před přechody, vynucování
  přednosti v jízdě)

3

  odbavování cestujících - nedodržení § 22 odst. 6 předpisu D1/3 (odbavování v pořadí třetí a více
  vozů v zastávce)

4

  odbavování cestujících - neumožnění nástupu nebo výstupu včetně předních dveří

5

  neumožnění přepravy cestujícím se sníženou schopností pohybu (invalidní vozík, kompenzační
  pomůcka)

6

  otevírání dveří před zastavením, rozjezdy před zavřením dveří

7

  chybné používání akustického a optického znamení před zavíráním dveří (nedostatečné, bez
  používání)

8

  používání akustického a optického znamení před úplným odbavením cestujících (snaha
  urychlit odbavení)

9

  hlášení zastávek - nevyhlašuje, hlásič funkční

10

  pozdní, nesprávné vyhlašování zastávek

11

  zastavování v zastávkách (projetí stálé zastávky atd.)

12

  zastavování v zastávkách na znamení

13

  zastavování v zastávkách - nedodržení § 22 odst. 5 předpisu D1/3 (přejíždění označníku,
  nástupní
 hrana apod.)

14

  nedodržování JŘ, nadjíždění

15

  bezdůvodné pozdní přistavení vozu do nástupní zastávky

16

  nedodržení trasy linky dle udělené licence, neznalost trasy linky

17

  kouření cigarety ve voze

18

  kouření, nebo používaní elektronické cigarety ve voze za jízdy

19

  hovor řidiče za jízdy (cestující, popř. jiný pracovník DP stojící u otevřených nebo zavřených
  dveří kabiny řidiče popř. na plošině)

20

  činnost rozptylující nebo omezující pozornost řidiče (nasazená sluchátka, konzumace jídla a pití
  za jízdy apod.)

21

  hlasitý poslech reprodukované hudby nebo řeči

22

  telefonování, nebo používání RDST za jízdy

23

  nevhodné, hrubé jednání s cestujícím, ostatním účastníkem provozu

24

  nevhodné, hrubé jednání s kontrolujícím pracovníkem

25

  nepoužití vnějšího osvětlení vozidla nebo orientací

26

  neosvětlené vozidlo vnitřním osvětlením

27

  temperování interíéru (nepoužívání topení při vyhlášené povinnosti, bezdůvodné používání)

28

  chybné označení vozidla (pořadí, orientace)

29

  doklady (ŘP, PPZ, RDST)

30

  závady v ZPA 100 (nedostatečně vyplněný, nevyplněný, předvyplněný)

31

  kontrolní jízdenka (neoznačená, chybně označená)

32

  jízdenky (řidič bez jízdenek, malý počet jízdenek)

33

  nedodržení ústrojové kázně dle platné směrnice

34

  nenahlášené předčasné nebo pozdní střídání řidičů

35

  bezdůvodné ponechání motoru v chodu

36

  porušování Zákona č. 361/2000Sb. (jízda na červenou, nezastavení na STOP apod.)

37

  překročení rychlostního limitu (měření laserovým měřičem rychlosti LIDAR)

99

  ostatní závady (předání řízení cizí osobě atd.)

100

  vzorná služba řidiče

 


zpět na Úvod

   Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov