Mzda nově

Příplatek za práci v odpolední době

 
 
V souladu s bodem 4.29 Přílohy KS přísluší od 1.1.2014
 zaměstnancům pracujícím v nerovnoměrně rozvržené  pracovní době a  zaměstnancům bez konkrétního rozvrhu směn příplatek za  práci v odpolední  době mezi  14:00 a 22:00 hodinou.

 

  Tento příplatek ve výši 1,5 % průměrného hodinového výdělku se do docházkových aplikací nezadává, do mzdy je započítáván automaticky dle vykázané  odpracované doby.

 

  (Napříkl.:  -průměr na výplatní pásce 140 kč  1% = 1.40 x 1.5% = 2.10 kč/hod.
  odpolední.)

 

Navýšení mezd

 V souladu s bodem 2.8 Přílohy KS přísluší od 1.1.2014 

 

 1 - Nárůst tarifních mezd

  V souladu s bodem 2.8 Přílohy kolektivní smlouvy DP, a.s. dochází v roce 2014 k navýšení tarifních mezd
 (mzdových tarifů) pro řidiče MHD a středů mzdových tarifů u tarifních rozpětí pro ostatní kategorie
 zaměstnanců o polovinu součtu ročních CPI let 2012 a 2013 plus 0,7%. Na základě tohoto ustanovení
 budou v roce 2014 navýšeny středy mzdových tarifů o 3,05% (inflace r. 2012 = 3,3%, inflace r. 2013 = 1,4%,
 polovina součtu ročních CPI zvýšená o 0,7% = 3,05%).

2 - Realizace nárůstu tarifních mezd

 Vzhledem k termínu zveřejnění CPI bude úprava tarifních mezd zaměstnanců realizována od 1. března
 2014. Navýšení mezd za měsíce leden a únor 2014 se vyplatí zaměstnancům ve vyúčtování mzdy za
 měsíc březen 2014. Navýšení mezd zaměstnancům, kteří v průběhu měsíců ledna a února 2014
 ukončí pracovněprávní vztah, bude realizováno u řidičů MHD (pevný tarif) a u zaměstnanců se
 mzdou stanovenou pod minimem rozpětí příslušného tarifního stupně, v němž byli zařazeni.

 

1 - Mzdové tarify pro rok 2014

   Mzdový tarif řidičů MHD

hodinový tarif

   Strojvedoucí-instruktor

191,60 Kč/hod.

   Strojvedoucí metra

165,00 Kč/hod.

   Řidič tramvaje

141,80 Kč/hod.

   Řidič autobusu

141,80 Kč/hod.

    Mzdový tarif manuálních zaměstnanců                                                                    

tarifní stupeň

tarifní rozpětí (Kč/hod.)

tarifní střed

1.

88,00 - 90,60 89,30 Kč/hod.

2.

93,30 99,50

96,40 Kč/hod.

3.

102,50 106,50

104,50 Kč/hod.

4.

109,60 117,80

113,70 Kč/hod.

5.

121,10 127,50

124,30 Kč/hod.

6.

131,10 141,10

136,10 Kč/hod.

7.

144,90 153,30

149,10 Kč/hod.

8.

157,40 168,80

163,10 Kč/hod.

9.

173,50 182,90

178,20 Kč/hod.

10.

188,10 195,70

191,90 Kč/hod.

 

   Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov