Pojištění členů

 

 

 

OS poskytuje pro členy ZO pojištění viz níže, v případě zájmu člen ZO kontaktuje předsedu nebo hospodáře Zv ZO a společně vypracují vybrané pojištění.


 •  POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA
  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

  - informační leták [ zde ]
  - oznámení pojistné události [ zde ]


 •   POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA
  Pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu

  - informační leták      [
  zde ]
  - zdravotní dotazník  [
  zde ]
  - oznámení nemoci   [
  zde ]
  - oceňovací tabulky   [
  zde ]

  (ZO 2016-2019)

 •      SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

        - informační leták [ zde ]
        - kontakt: FINHAUS,
                        p.Pavel Homolka, Na Pankráci 1720 2C/123, Praha 4, 140 21
                        tel: 777 256 378

(ZO 2016-2019)


 •   D.A.S
  Pojištění právní ochrany nad rámec poskytovaný OS lze získat pojištěním u pojištovny D.A.S.

  - informace [ zde ]


 • Pojištění pro případ
  dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce

POJIŠTĚNÍ JE URČENO:

          Pro řidiče autobusu, tramvaje (řidiče městské hromadné dopravy, řidiče veřejné 
         linkové dopravy) a strojvedoucího metra.

          Pojištění se nevztahuje na pojistné události způsobené v důsledku pracovního úrazu 
         nebo způsobené na základě nemoci z povolání.

 

            Všeobecné pojistné podmínky

            Přehled základních parametrů a informační list OS DOSIA
 


 • ERGO - pojištění nové doby

 

 


www.ergo-dosia.cz


 

 

(OS)


zpět na Benefit

 

 

   Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov