Pojištění

 


 


 POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

- informační leták [ zde ]
- oznámení pojistné události [ zde ]
- formulář [ zde ]


 


  POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA
Pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu


- informační leták       [
zde ]
- zdravotní dotazník   [
zde ]
- oznámení nemoci    [
zde ]
- oceňovací tabulky    [
zde ]

(ZO 2016-2019)


 

    SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

  - informační leták [ zde ]
  - kontakt: FINHAUS,
                  p.Pavel Homolka, Na Pankráci 1720 2C/123, Praha 4, 140 21
                  tel: 777 256 378

(ZO 2016-2019)


  D.A.S
Pojištění právní ochrany nad rámec poskytovaný OS lze získat pojištěním u pojištovny D.A.S.


- informace [ zde ]


Pojištění pro případ
dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce

POJIŠTĚNÍ JE URČENO:

   Pro řidiče autobusu, tramvaje (řidiče městské hromadné dopravy, řidiče veřejné linkové dopravy) a strojvedoucího metra.

   Pojištění se nevztahuje na pojistné události způsobené v důsledku pracovního úrazu nebo způsobené na základě nemoci z povolání.

 

      Všeobecné pojistné podmínky

      Přehled základních parametrů a informační list OS DOSIA

 

 

 

 

 

Pojistné plnění činí 18.000,-Kč po dobu 6 měsíců

(tedy celkem 108.000,-Kč)
Roční platba pojistného činí 2.500,-Kč.

Nárok na pojistné plnění vzniká tehdy, pokud je se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti k výkonu práce. 

Počátek pojištění začne k 1. 11. 2016.
Maximální vstupní věk do pojištění 55 let. Od 1.1.2018 
vstupní věk do pojištění 59 let.
Maximální věk konce pojištění 60 let.

Každý kdo se pojistí do 15. 4. 2017, nemusí vyplňovat přihlášku k pojištění a lékařský posudek. Stačí, když při uhrazení pojistného v kanceláři ZV bude zapsán do

„Hlášení pojistníka o pojištěných osobách“.
Ten, kdo se pojistí po 15. 4. 2017, bude již muset vyplnit přihlášku k pojištění a doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
Pojištění se nevztahuje na pojistné události způsobené v důsledku pracovního úrazu nebo způsobené na základě nemoci z povolání.

 

(ZO 2016-2019) 

 

www.ergo-dosia.cz

 

 

 


zpět na Servis členům ZV

   Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov