Praktické informace

 

Mohlo by se hodit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stížnosti
 • Máte problém se zaměstnavatelem a jste naším členem ZO OS DOSIA KAČEROV DP AUTOBUSY ?
 • Obraťte se na předsedu p.Brože a my se Vás zastaneme.
  Ikdyž se nedá vždy zvítězit, ale přesto se za Vás postavíme a budeme jednat. Samozřejmě je
  vše o osobním přístupu každého z Vás.
  Je třeba si pročíst KS - Stížnosti a spory, bod 8, str. 61.

zpět

 

 

 

 

 

 

 

Úraz v práci
 • Každý zaměstnanec, kterému se stane úraz v zaměstnání je povinen
  u svého vedoucího (řidiči ve výpravně směn.výpravčímu) sepsat ihned záznam o pracovním úrazu.
  Pokud dojde k úrazu na lince, je třeba volat KGX 6 a postupovat podle instrukcí dispečera.
  Na pozdější sepsání má nárok zaměstnanec pouze je-li v bezvědomí a
  nebo je z místa úrazu odvezla RZS.

zpět

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojištění odpovědnosti
 • Pojistné Pojištění odpovědnosti činní 500 Kč. DPP hradí 300 Kč a 200 Kč hradí zaměstnanec.
  Pojištěni jsou řidiči.
  Pro ostatní zaměstnance lze sjednat pojištění individuálně.
  Bližší informace v KS bod 5.9.13, str. 48.

zpět

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak požádat o příspěvek DPP dle KS na dětský tábor
 • Výše příspěvku pro zaměstnance činí 300 Kč/den v zimním období - jarních prázdnin,
  maximálně však 5 dnů/tj. 1500 Kč.
  V době letních prázdnin 200 Kč/den, maximálně 15 dní/tj. 3000 Kč.
  Žádost o příspěvek se předkládá do 28.2. - pro jarní prázdniny a do 30.6.- pro letní prázdniny, vždy před provedením úhrady poukazu.
  Žádost musí být doložena potvrzením provozovatele tábora o přihlášení dítěte s následujícími údaji: adresa IČ provozovatele, termín a místo konání tábora, cena poukazu, bankoví spojení provozovatele a variabilní symbol.
  Žádost s dokladem předáte personálnímu útvaru a ten za vás částku k úhradě - nad příspěvek DPP dle KS do hodnoty poukazu zaplatí srážkou ze mzdy.
  Např.: Cena poukazu tábora je ve výši 5000 Kč, příspěvek DPP dle KS ve výši 3000 Kč, zaměstnavatel vám strhne srážkou ze mzdy 2000 Kč.

zpět

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak požádat o Flexipass
 • Nárok na poukázky Flexipass má zaměstnanec po uplynutí sjednané zkušební doby, a to v alikvotní výši ode dne nástupu. Podrobnější informace KS bod 5.9.9, str. 46. a 5.9.16, str. 50.

zpět

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak rozepsat změny v ZPA 100
 • V deskách řidiče je podrobný návod s popisem při různých situacích, které mohou na lince nastat. Pokud dojde ke ztrátě návodu a nebo neumíte tento návod použít, zapište si veškeré změny podrobně na papír a ve výpravně vám s tím po zátahu směn.výpravčí poradí.
  V případě, že vás směn.výpravčí odmítne, podejte ihned informaci předsedovi p.Brožovi - kdy, kde, kdo tak učinil a toto bude následně bezodkladně řešeno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak vyřídit životní pojištění a penzijní připojištění
 • Zaměstnanec musí být zaměstnán u zaměstnavatele minimálně 1 rok.
 • Zaměstnanec si musí sám zažádat na mzdovém oddělení.
 • ​Zaměstnanec musí být trvale hlášen na území ČR.
 • Příspěvek od zaměstnavatele je podmíněn příspěvkem zaměstnance v minimální výši 100 Kč/měsíčně srážkou ze mzdy
 • Bližší informace KS bod 5.6, str. 33.

zpět

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak postupovat v případě dopravní nehody
 • V případě jakékoli nehody volat KGX 6 (srážka dvou a více vozidel, pád cestujícího, konflikt
  s cestujícím, zranění chodce, apod.)
 • Nesnažte se dohodnout s majitelem druhého vozu, od toho je dispečer.
 • Při pádu cestujícího nabídněte lékařskou pomoc a okamžitě to nahlášte na KGX 6. Dispečer vám oznámí, co je třeba napsat, vyplnit atd..
 • Nenechte se ukecat, protože se může stát, že se dovíte, že jste ujeli od nehody nebo
  neposkytli lékařskou pomoc.
 • Euroformulář - záznam o dopravní nehodě ......  STÁHNOUT

zpět

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proražení pneumatiky
 • Obecně platí, že proražení pneu je nehoda.
 • Pokud prorazíte pneu, je třeba se hájit, že jste odvraceli větší nebezpečí (např. střet
  s chodcem, střet s jiným vozidlem, střet se zvířetem apod.).
 • Je dobré mít svědka nebo záznam z autokamery.
 • Pneumatiku nehradíte, pokud je u Vámi nezaviněné nehody Policie ČR.(Dále řešeno Nehodovou komisí).
 • Pokud jste odvracely nebezpečí a poškodily při tom pneumatiku, nejste povinni ji hradit, ani
  platit pokutu
  .(Dále řešeno Nehodovou komisí).

zpět

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak postupovat v případě znečištění oděvu
 
 • V případě znečištění stejnokroje od nafty, fridexu během výkonu služby, nahlášte to na
  KGX 6 a musíte napsat interní sdělení.
 • V případě znečištění stejnokroje v garáži, nahlášte to ve výpravně.
 • Při mechanickém poškození postupujte obdobně.

zpět

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Překážky v práci:
 
 • Svatba:  máte nárok na pracovní volno 2 dny s náhradou mzdy dle KS 5.5.1.
 • Vyšetření nebo ošetření u lékaře:  máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy
  max. 4 hodiny.
 • Přerušení provozu nebo zpoždění dopravy: máte nárok na pracovní volno bez náhrady
  mzdy.
 • Úmrtí v rodině:  máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy 2 dny - pokud jde o úmrtí manžela, dítěte,  druha, registrovaného partnera. Při úmrtí rodiče, sourozence, prarodiče,
  vnuka 1 den.
 • Doprovod k lékaři:  máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, jde-li o doprovod
  manžela, druha, nebo dítěte.
 • Přestěhování:   máte nárok pracovní volno bez náhrady mzdy a nejvýše 2 dny.
 • Vyhledání nového zaměstnání:  máte nárok na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců. Po dohodě lze sloučit.

zpět

 
 
 

 

   Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov