Úvod aktuálně

Vítejte na stránce zo-dosia-kacerov.wbs.cz v sekci Úvod

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 

AUKCE PRO DĚTI S CYSTICKOU FIBRÓZOU !!!
ZAPOJTE SE, PŘISPĚJETE TAK DOBRÉ VĚCI - POMOC POTŘEBNÝM !

 

   Vážené kolegyně a vážení kolegové,

plenární zasedání OS Dosia sekce MHD a VSD v Kožlanech, v červnu tohoto roku se nezadržitelně blíží.
A pro trochu relaxace po celodenních jednáních, připravila ZO OS DOSIA DP AUTOBUSY Kačerov  pro oba večery zábavu spojenou nejen s disko hudbou, ale i krátkou osvětou Klubu nemocných cystickou fibrózou spojený s tombolou a aukcí právě ve prospěch tohoto Klubu.

  Co hodnotného nabídne či s jakými vzácnostmi přijede a  do tomboly vloží naše ZO - jakožto účastník plenárního zasedání, je jen a jen na Vás samých. Výsledný finanční výtěžek tomboly a aukce, pak bude věnován beze zbytku Klubu nemocných cystickou fibrózou. Kopii darovacího certifikátu obdrží také naše ZO.

Akci  ve své vlastní režii organizuje ZO OS DOSIA DP AUTOBUSY Kačerov a garance se ujal OS DOSIA. 

  Zamyslete se prosím, co by mohlo od Vás členů ZO být vloženo do tomboly a aukce. Určitě se něco najde, co by mohlo ještě někoho potěšit a zároveň tak přispět na dobrou věc. I maličkost dokáže divy.

 Předměty do tomboly a aukce můžete předat a bližší informace o akci obdržet u předsedy ZO p. Brože.

Předem děkujeme za předměty a podporu Klubu nemocných cystickou fibrózou.

ZO OS DOSIA DP AUTOBUSY Kačerov

 

A K T U Á L N Ě

 

Akce ZO

Rekreace

 

                             

Dne 22.3.2014, tj. v sobotu Vás zveme na členskou konferenci,
od 10 hodin ve velké zasedací místnosti výpravny v 1.patře

zpráva předsedy ZO o činnosti Zv, kolektivním vyjednávání a provozní komisi
informace o stavu členské základny
informace o hospodaření ZO za rok 2013
schválení hospodaření na další období
informace o dění v DPP
návrhy, připomínky
diskuse


 

  AKTUÁLNĚ - TŘÍDENNÍ ZÁJEZD PRO DĚTI K MDD

   Ve dnech 30.5.-1.6.2014, tj. pátek-neděle
   čeká na děti bohatý program.

   Ubytování zajištěno v budově rekreačního střediska
   v Dolní Blatné.


   Celodenní strava a pití zajištěno.

   Odjezd:  v pátek 30.5.2014 v 16,30 hod. z Kačerova
   Příjezd:  v neděli  1.6.2014 v cca 17-17,30 hod. na Kačerov
  
Cena:     100,- Kč

  Přihlášky: u p. Jiravové - denní manipulantky, ve výpravně mezi 7-15 hod.

                    Vedoucí zájezdu:  p. Hruška Ladislav, tel. 605 505 662


 

   Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov